Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Uniwersyteckim Centrum Pediatrii im. Marii Konopnickiej w Łodzi z Biblioteczką fundacji MARTEL

  • Rok inwestycji: 2024

  • Miejsce inwestycji: Łódź

  • Łączna kwota inwestycji:

Opis inwestycji

Otworzyliśmy 18. biblioteczkę Fundacji Martel! Gdzie? W Uniwersyteckim Centrum Pediatrii im. Marii Konopnickiej w Łodzi!