Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

BIBLIOTECZKA W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu (Oddział Dziecięcy)

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

  • Łączna kwota inwestycji:

Opis inwestycji

Dostarczając biblioteczkę na Oddział Dziecięcy mieliśmy konkretny cel – pokazać uzdrawiającą moc książki i wyobraźni.
C
hcieliśmy zachęcić rodziców i dzieci do czytania w „ramach uzdrawiania”. Zachęcić dziecko do czytania dla przyjemności i odkryć na nowo u dzieci starszych radość z samodzielnego czytania i surfowania po falach niczym nieograniczonej wyobraźni.
 Niech w przyszłości czytanie stanie się częścią codziennego życia.