Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Biblioteczka z książkami i kolorowankami dla pacjentów oddziału dziecięcego w Szpitalu w Kole

  • Rok inwestycji: 2024

  • Miejsce inwestycji: Koło

  • Łączna kwota inwestycji:

Opis inwestycji

19-sta biblioteczka fundacji MARTEL trafiła dla pacjentów oddziału dziecięcego Szpitala w Kole