Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

29 biblioteczka w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II

  • Rok inwestycji:

  • Miejsce inwestycji: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II

  • Łączna kwota inwestycji:

Opis inwestycji

17 czerwca 2024 roku na oddziale Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II stanęła 29 biblioteczka Fundacji Martel. Do użytku małych pacjentów udostępniliśmy książki oraz kolorowanki, które będą regularnie uzupełniane. Budowę biblioteczki wsparła firma ELS Poland, która jest oficjalnym patronem tego miejsca 🙂